Τύπος

Περιοδικό Γυναίκα

Πλήρες Άρθρο

Συνέντευξη Νέας Μεθόδου για το Κότσι

Νέα μέθοδος για το κότσι και άλλες παθήσεις του άκρου ποδός (αναίμακτα – χωρίς αναισθησία)

Πλήρες Άρθρο

Εφημερίδα ΜΕΤΡΟ

Αρθρογραφία σε εφημερίδα ΜΕΤΡΟ

Πλήρες Άρθρο

Εφημερίδα Χανιώτικα Νέα

Πλήρες Άρθρο