Το Ραιβό 5ο μετατάρσιο (5th metatarsus varus)

Είναι η προς τα έξω και ραχιαία απόκλιση της κεφαλής του 5ου μεταταρσίου. Είναι αιτιολογίας συγγενούς και συνήθως συνδεδεμένη με βράχυνση του βραχέως εκτείνοντα τον 5ο δάκτυλο. Συνήθως συνυπάρχει με υπεξάρθρημα ή εξάρθρημα της 5ης μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης με υπερέκταση και ραιβότητα της βασικής φάλαγγας του 5ου δακτύλου με συνοδό «πάχυνση» του αρθρικού θύλακα και του αντίστοιχου έσω πλαγίου συνδέσμου. Επίσης συχνά παρατηρείται και «βράχυνση» του εκτείνοτος τον 5ο δάκτυλο με αποτέλεσμα την ραχιαία κάμψη του δακτύλου και έτσι γίνεται ακόμη πιό δύσκολη η ανάταξη του εξαρθρήματος. Η εμφάνισή του «διευκολύνεται» απο ψηλό τακούνι, στενό παπούτσι, ενώ στην αιτιολογία υπάρχει και ποσοστό που οφείλεται σε κληρονομικότητα, σε ρευματολογική νόσο, σε νευρολογική ή σε άλλη παθολογική παραμόρφωση του ποδιού, οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα είναι δευτεροπαθής νόσος.
Η θεραπεία αυτής της παθολογίας είναι μόνον χειρουργική και πραγματοποιείται απο τον κ. Σαλονικίδη επίσης με την διαδερμική χειρουργική (PBS) και με αποκατάσταση των βλαβών (οστεοτομία κεφαλής 5ου μεταταρσίου, καψουλοπλαστική, τενόλυση κ.λ.π.)