Άλλες παθήσεις των δακτύλων

Γαμψοδακτυλία (claw toe)

Είναι η πάθηση που χαρακτηρίζεται από σύγκαμψη αμφοτέρων των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων με ραχιαία κάμψη της μεταταρσοφαλαγγικής.
Συχνά συναντάται σε άτομα με πλατυποδία λόγω δυσλειτουργίας των καμπτήρων και των εκτεινόντων μυών.
Η αιτιολογία μπορεί να είναι είτε κληρονομική είτε επίκτητος.

Πληκτροδακτυλία (mallet toe)

Είναι η κάμψη της τελικής μόνον φαλαγγοφαλαγγικής άρθρωσης ενώ οι προηγούμενες αθρώσεις είναι φυσιολογικές.

Κλινοδακτυλία (deviated toe)

Είναι η πάθηση κατά την οποία υπάρχει απόκλιση προς τα έσω (ραιβότητα) ή προς τα έξω (βλαισότητα) κάποιου ή καποιων εκ των δακτύλων του ποδιού.

Όλες οι πιο πάνω παθήσεις επίσης αντιμετωπίζονται από τον κ. Π. Σαλονικίδη με την διαδερμική τεχνική PBS